THEMES THAT YOU LIKE

A Place Where You BelongHomemade costumes
BP

Tāds nu viņš ir.

3. November 2013

Ar gribasspēku var paveikt daudz.

Viena no lietām, ko apbrīnoju par brāli - uzņēmība! Tikai kušss, viņam tas nav jāzin!

beidzot ir atpakaļ uz rokas